Lingala

LINGALA

 Ko yeba pe ko vanda na mboka ya sika , esali tango nioso essengo tè !

 Ozali na poto…. Boyeyi  malamu.

Soki o koti na avec-toi.org, tembe tè o wuti na mboka mosusu pe o yi ko mona poto.

O ko mi tuna mituna na lolengue ya ko vada mikolo nioso, ba zela nini ezali ko zela yo, bo kolongono bua ndioto bua yo……

Ekanisi  na l’agence regionale de santé, conseil departemental du val doise pe ba association ya ko sunga bat oba wuti mosika lokola yo, lisanga avec-toi.org  esengueli na ko sunga yo na ko yekola pe ko yeba ma kabo misusu ma tali kimia na y o pe bo kolo ngono bua dioto bua yo

Pona lokota bua yo, pe kundola maloba e koki ko sunga yo na ko van da malamu na poto.

To zali elongo na yo !

Petola mikolo nioso soukou nayo na kisi ya ko sala bo peto pe, na mouchoile ya co bouaca biloco nioso oco simba na maboko.

 • loboco ya ekouke
 • epeliseli muinda
 • mipandi ya beto
 • ba likolo ya ba mesa
 • elambelo

salongo, ekendaka mbako mingi  pe eza  na bokasi, ko zala mosika na baninga.

soki  okeyi na zongo to na kikoso, kanisa ko petola na kisi ya bopeto pe na lokasa yak o boyaka

soki azali na kisi ya bo peto to na foulou te, senga na mokambi ya hotel  a pesa yo to senga na croix rouge.

ko tika te bileyi to ma kasa ko telengana , bouaka yango na foulou.

pona bolamou ya bato nioso, batela bilamba pe biloko nay o na esika nay o, na kitounga nayo, na beto nayo.

fongola ba ninisa ya soukou  nayo  mbala mibale na mokolo ko oumela minute diomi.

ko tondisa foulou tin a likolote . kanga yango , ko samba kati na yango te , sokola maboko na sima

Mikolo nioso bimisa foulou nayo pe  bouaka yango na esika elongobani na hotel

 • Salela sabouni
 • Sokola kati ya maboko
 • Sokola mokongo ya maboko
 • Sokola katikati ya misapi
 • Sokola malamou souka ya misapi pe mandiaka
 • Sokola misapi
 • Sokola maboko na mayi
 • Tika eyoma na mopepe.

soki ozali na elaka na monganga to na louyalou, la croix rouge Francaise eko yaka ko zoua yo pe eko pesa yo masque

 1. sokola maboko na mayi to na kisi yak o sokola maboko liboso yak o zoua masque nayo
 2. simba kaka singa ya masque nayo po na ko zoua yango
 3. lata masque nayo na epayi ya malamou
 4. kanga singa ya masque na matoyi nayo, kasi ko simba masque te
 5. kanga malamou zolo pe monoko na masque. Soki osi olati yango ko simba lisousou yango te
 6. longola masque kaka na ko simba ba singa
 7. na sima yak o salela, bouaka masque na foulou pe sokola maboko.

Sala ata ngonga moko ya sport na mokolo, ezali malamou pona zoto pe bomoyi na yo

Ko sala sport eko pesa pongui malamou, ezali pe malamou pona bo kolongono boua zoto

Fanda na bo kolongono boua zoto na hotel na yo

okokiko sala sport na libanda , kasi sport ya bosangani te (ndembo te).

Soki ko kima tikala na metre diomi, ko tabola metre mitano. Na ba ninga