Bambara

Bambara

Kalabo i si yorola  si yorola kana diamana kourala, a ma nongo ;

Ibé franci……………………………….Indaci ;

Niki conecté  avec-toi.org, nimissa tala kibè nana ana diamana kono I bé na Franci labo ;

Ibé irère nininga ila duniala tiguè kè tchokola, Tarama chiama mbi konona, ila kènèya….. ;

I miriya a ata l’agence régionale de santé, le conseil départemental du Val d’Oise et des associations mago ni ba aide dèmèna na I nana kabo yora dian ko mi né, la plat forme avec-toi.org abi idèmè kako doy Fa mou ila kènè yala ;

Iyé nkélé nta, ni ibé alam mesagi mi messé kidèmè i siki tchokola Franci

Ambi iko

Ibi bolo koka dominikè ni banaka dominikè ibi bokanani

Abe dinka bona sania aka telni kele nakè nabakè akanakè gboèlè niogona

Ni bola nieguè nkono aleni kanienila kibé nierè kofinta adioci kania papiela flita

Ni yoro dioci finti bolo aleni niamala flipè poubèli mana yafo gardieni où soit  croix rouge mogo ni nienè

Ni bana dominina ikinila soumato toboukono aleni souma faranou ya belafli poubeli kono

A mbela kènè yakoson ila fanè ya mado ila

Elabo fenetri yeto kalaka cien fla telekoro yani l’heuri ton

Ikanato poubeli bé kafo kabon kosadaciri ni ba daciri kani nimima marala nibana nibolola kanesa

Ni rendez vous bibolo docteur sola ou bien ni rendez vous biblo ila papier koniana croix rouge benana masdima iyado

Ibe toka spot kè tele crosien kele yani lèri kele ibe sport kè tele crocien kele